Rok 2004

KBS podporila mediálne projekty vo výške 1 691 804  Sk

Podporené projekty:

Rádio Lumen
Oslovme regióny- práva na dokumentárne filmy pre regionálne TV
Pozdvihni svoj hlas- CD
Pravda o umelom potrate- dabing 
MIMICRY- CD
Komparácia programov mediálnej edukácie- vzdelávanie
Národná svätyňa Lujan- filmový dokument
Vzdelávací seminár Network Slovakia
Moja misia- evanjelizačné turné vo farnostiach
Diecézne internetové stránky BB diecézy
Náboženské piesne pre deti- CD
Breviár na internete
Rebrík- časopis pre deti
Moja misia- tvorba filomových dokumentov o misionároch
Kastolícka misia- dokumentárny film
Prameň- tv relácia