Rok 2006

KBS podporila mediálne projekty vo výške 3 922 895 Sk

Podporené projekty:

TV Lux
Rádio Lumen
TK KBS
Časopis Slovo
Božie deti- tv relácia
Rebrík- časopis pre deti
Arcibiskup Hrušovský- tv dokument
V mene Pána zástupov- počítačová hra
Jano- CD
Server pre katolícke médiá
"rodina.sk"- interentový portál