Rok 2008

KBS podporila mediálne projekty vo výške 3 904 033 Sk

Podporené projekty:

TV LUX
Rádio Lumen
TK KBS
Časopis Rozmer
Liturgický kalendár- elektronická verzia na rok 2009
Časopis Cesta
Vojenská misia v Afganistane- filmový dokument
Projekt ZIWHOT
Časopis Rebrík
Sociálna náuka Cirkvi- dabing DVD
Letný seminár Network Slovakia
Štipendium pre mladých filmových tvorcov
Katolícka akcia- filmový dokument
Dokumenty Katolíckej cirkvi na internete
Časopis A-HA