Rok 2009

KBS podporila mediálne projekty vo výške 154 069,41 EUR

Podporené projekty:

TV LUX
Rádio Lumen
Letný žurnalistický seminár- Network Slovakia
Vedecká konferencia o Katolíckych novinách
REBRÍK- časopis pre deti
Liturgický kalendár- elektronická verzia na rok 2010
Dokumenty Katolíckej cirkvi na internete
Priame prenosy RKCMBF UK
E-learning pre tvorcov farských médií
Starý Zákon na DVD- dabing krelsených príbehov
Juraj Torok- filmový dokument
Pápežov sakristián- filmový dokument