Dokumenty pápežov

Inter mirifica
Dekrét II. Vatikánskeho koncilu o komunikačných prostriedkoch

Rýchly rozvoj
Apoštolský list Jána Pavla II. tým, ktorí sú zodpovední za spoločenské komunikačné prostriedky