Iniciatívy

Medzi dve najvýznamnejšie iniciatívy Rady pre spoločnské komunikačné prostriedky KBS patrí udeľovanie Ceny Andreja Radlinského a vyhodnocovanie grantov uchádzajúcich sa o podporu zo Zbierky na katolícke masmédiá.