Podujatia

RPSKP KBS organizuje alebo spolupracuje pri organizovaní aktivít zameraných na aktívnu účasť katolíkov v prostriedkoch spoločenskej komunikácie.