Rada pre spoločenké komunikačné prostriedky

P.O.BOX 113
Kapitulská 11
814 99 Bratislava

tel: 02/59206509

mobil: 

email: hovorca@kbs.sk