Rada pre spoločenké komunikačné prostriedky

P.O.BOX 113
Kapitulská 11
814 99 Bratislava

mobil: +421 909 250 450
email: hovorkyna@kbs.sk