Zbierka na katolícke masmédiá

Zbierka na katolícke masmédiá sa koná každoročne na 7. Veľkonočnú nedeľu. 
O pridelení prostriedkov na granty rozhoduje Plénum KBS na návrh členov RPSKP KBS.