ROK 2014

prof. PhDr. Juraj Lexman ArtD.- za celoživotný prínos v oblasti liturgickej a filmovej hudby

Slovenská redakcia Vatikánskeho rozhlasu- za dlhodobý prínos v oblasti médií

PhDr. Igor Haraj, PhD.- za aktuálny prínos v oblasti médií