ROK 2010

Martina Ruttkayová, redaktorka Hospodárskych novín a František Múčka, zástupca šéfredaktora časopisu Trend za investigatívny prístup a novinársky počin v kauze „Františkáni“

Zuzana Artimová, redaktorka Katolíckych novín za publicistickú činnosť

Páter Juraj Török, zakladateľ Hallel communication z New Jersey v USA za celoživotné dielo v oblasti filmovej tvorby