ROK 2011

Štefan Mordel, katolícky kňaz, za prínos v oblasti médií počas totality  

Marián Gavenda, katolícky kňaz, za prínos pre katolícke médiá a aktívne pôsobenie v pozícii hovorcu KBS

Alfonz Juck, športový manager a komentátor, za príkladný profesionálny prístup a vystupovanie v médiách