ROK 2012

Alojz Čobej za prínos v oblasti médií
  
Juraj Vidéky za prínos pre katolícke médiá

Mons. Rudolf Baláž, in memoriam, za celoživotnú podporu katolíckych médií