Rok 2003

KBS podporila mediálne projekty vo výške 1 179 500 Sk

Podporené projekty:

Evanjelizácia prostredníctvo a capella piesne
Letný vzdelávací seminár Network Slovakia
Rebrík- časopis pre deti
Jezef Egyptský- muzikál
A Slovo bolo u Boha- recitačná súťaž
Letná univerzita 2003- vzdelávací seminár
Rybár a jeho duša- muzikál
Kardinál Tomko- filmový dokument
Ježiš v umení- dabing DVD
Mukuru- Nairobi- filmový dokument
Moja misia- dikumentárne filmy o slovenských misionároch