Rok 2005

KBS podporila mediálne projekty vo výške 2 674 832 Sk

Podporené projekty:

Rádio Lumen
TK KBS
Štvrtý kráľ- scenár k filmovej rozprávke
Rebrík- časopis pre deti
Vzdelávací seminár Network Slovakia
Lurdská jaskyňa- filmový dokument
Časopis Nahlas
Povolanie laik- filmové dokumenty
UPECE- filmový dokument
AMICI- školské rádio