Rok 2010

KBS podporila mediálne projekty vo výške 188 172,71 EUR

Podporené projekty:

TV LUX
Rádio Lumen
TK KBS
Múzeum podzemnej cirkvi
Biblická internetová súťaž- aktivita Rady pre rodinu KBS
REBRÍK- časopis pre deti
Žurnalistický seminár- NETWORK Slovakia
Papua- filmový dokument
Videoprenosy- RKSMBF UK
Diecézne mediálne centrum- Žilinská diecéza
Technické vybavenie na filmovú tvorbu LC
Katedrálne koncerty- Katedrála sv. Jána Krstiteľa v Trnave
Zahraničné reportáže KN
Liturgický kalendár- elektronická verzia na rok 2011
"vyveska.sk"- elektronický portál o kresťanských alciách
Jonáš- elektronická biblická hra