Rok 2013

KBS podporila mediálne projekty vo výške 147 238,97 EUR

Podporené projekty:

TV LUX
Rádio Lumen
TK KBS,
FAČA- projekt určený na formáciu tvorcov farských časopisov
REBRÍK- detský časopis Rebrík
"zastolom.sk"- internetový portál pre rodiny 
CESTA vydávaný Gréckokatolíckou charitou
"40dni.sk"- pôstny internetový portál
Gorazd Zvinický- filmový dokument 
Dómska koruna- filmový dokument 
Honduras- filmový dokument 
Zimbabwe- filmový dokument