Púť katolíckych médií

Púť katolíckych médií sa koná každoročne z príležitosti dňa masmédií, ktorý sa slávi na 7. Veľkonočnú nedeľu.

Púť katolíckych médií je aktivitou Rady Konferencie biskupov Slovenska pre spoločenské komunikačné prostriedky, v spolupráci s katolíckymi médiami. Jej cieľom je poskytnúť priestor nielen na stretnutie sa tvorcov katolíckych médií s tými, ktorí ich sledujú, ale umožňuje i samotným pracovníkom médií vzájomne sa spoznať, vymieňať si pracovné skúsenosti, postrehy a hľadať spôsoby šírenia Evanjelia masovokomunikačnými prostriedkami.