Púť do Svätej Zeme v Roku viery

V Roku viery od 8. do 15. apríla 2013 putovali tvorcovia katolíckych médií, ich diváci, poslucháči a čitatelia do Svätej Zeme. Púť viedol predseda RPSKP KBS Mons. Stanislav Zvolenský.

Počas osemdňovej cesty navštívili viaceré miesta spojené so životom Ježiša Krista. V Roku viery a Roku sv. Cyrila a Metoda si zároveň obnovili a posilnili svoju vieru. 
Púte sa uúčastnilo 260 pútnikov. Zastúpenie mala TV LUX, Rádio LUMEN, Katolícke noviny i TK KBS. Navštívili Betlehem, Kafarnaum, Nazaret, Jericho i Jeruzalem. Program spojili s každodennou svätou omšou na rôznych miestach. 

Súčasťou putovania boli aj rôzne fakultatívne výlety. Pútnici absolvovali napríklad plavbu loďou po Genezaretskom jazere, výstup na hory Tábor, Sion a Blahoslavenstiev. Jedinečnú možnosť získali manželia v Káne Galilejskej, kde si obnovili svoje manželské sľuby. Pri rieke Jordán si účastníci púte pripomenuli svoj krst. 

Pútnici zavítali aj do Getsemanskej záhrady, na Olivovu horu a do Qumránu. Posledné chvíle života Ježiša Krista preživali na Kalvárii - Golgote a pri Božom hrobe.