Kontakt

Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky

P.O.BOX 113
Kapitulská 11
814 99 Bratislava
tel: 02/59206509
email: hovorca@kbs.sk