Členovia


Predseda: Mons. Stanislav Zvolenský

Ex offo:

Tajomník: Radovan Pavlík
riaditeľ TK KBS a hovorca KBS Ivan Ružička (poverený vykonávaním funkcie)
Šéfredaktor KN: Andrea Predajňová
Konateľ Rádia Lumen: Zuzana Szakáscová
Konateľ TV LUX: Tomáš Straka

Zástupcovia diecéz:

Bratislavská arcidiecéza: Jozef Kováčik
Trnavská arcidiecdéza: Dušan Kolenčík
Nitrianska diecéza: Ivan Šulík
Žilinská diecéza: Zdeno Pupík
Banskobystrická diecéza: Pavol Jurčaga
Košická arcidiecéza: Jaroslav Fabian
Spišská diecéza: Peter Majcher
Rožňavská diecéza: Dušan Lukáč
Prešovské  arcibiskupstvo: Ľubomír Petrík
Košická eparchia: Martin Mráz
Bratislavská eparchia: Stanislav Gábor
Rehoľníci: sr. Hermana Matláková