2023/1

Zasadanie Rady 1/2023

Členovia Rady Konferencie biskupov Slovenska (KBS) pre spoločenské komunikačné prostriedky sa zišli v utorok 7. februára 2023 prostredníctvom komunikačného systému zoom. Na svojom pravidelnom zasadnutí sa stretli pod vedením predsedu Rady KBS Mons. Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu. Predseda Rady otvoril stretnutie modlitbou. Následne poďakoval členom Rady, že prijali pozvanie na rokovanie. Predstavil nového tajomníka Rady Radovana Pavlíka.
Mons. Zvolenský uviedol, že úlohou Rady je pripraviť podklady na rokovanie pléna KBS a to najmä posúdiť projekty so žiadosťou o finančný príspevok z masmediálnej zbierky v roku 2022. Členovia rady sa preto venovali aj hodnoteniu a posudzovaniu mediálnych projektov. Úspešní uchádzači budú podporení z tradičnej zbierky na katolícke médiá, ktorá sa koná na 7. Veľkonočnú nedeľu v katolíckych farnostiach. Výsledky budú zverejnené po zasadaní pléna KBS.
Členovia rady diskutovali aj o možných aktivitách v roku 2023 a neľahkej finančnej situácii katolíckych médii, do ktorej sa dostávajú pre vysoký rast cien energií.