2001/1

Na svojom prvom zasadaní po menovaní nového predsedu rady sa v Bratislave v zasadačke KBS na Kapitulskej ulici zišla Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky.

Pod vedením predsedu rady Mons. Jána Sokola sa zišlo 12 zástupcov diecéz.

Prvým bodom zasadania bola úprava nového štatútu rady. Podľa návrhu by mali byť členmi rady jej predseda, tajomník, hovorca KBS, 2 zástupcovia za každú diecézu /1 kňaz a 1 laik/, po jednom zástupcovi mužských a ženských rehôľ a taktiež po 1 zástupcovi za STV /viazané na funkciu šéfmanagera- aktuálne vdp. Branislav Bukovský/, SRo /Anna Brilová/, Rádio Lumen, Združenie katolíckych vydavateľstiev /viazané na funkciu predsedu- aktuálne Anna Kolková/, Katolícke Noviny /viazané na funkciu šéfredaktora- aktuálne ThLic. Marián Gavenda/ a Lux communication /vdp. Juraj Drobný/.

Druhým bodom rokovania bol návrh menovania tajomníka rady. Podľa návrhu ThLic. Gavendu bol navrhnutý ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. Predseda rady sa obráti písomne na Mons. Tondru, Spišského biskupa, so žiadosťou o uvoľnenie ThDr. Juraj Spuchľák, PhD pre túto službu. Dočasným tajomníkom rady bol menovaný CSILic. Jozef Kováčik.

Tretím bodom rokovania bolo poverenie IcDr. Mariána Feduša, ThLic. Vladimíra Slováka a ThLic. Mareka Pribulu prepracovaním štatútu rady do najbližšieho zasadnutia.