2003/1

V Bratislave sa v pondelok 3. februára zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

 1. Nakoľko neprešiel kandidát KBS do Licenčnej rady, analyzovali sa príčiny. Rada sa zhodla na potrebe vytipovaných ľudí pre funkcie v rozhlasovej, televíznej i licenčnej rade.
 2. Rada sa zaoberala aj možnosťou odmeňovania osobností mediálneho života na Slovensku. Zhodla sa na potrebe takejto satisfakcie pre pracovníkov médiách. Ročne by malo byť odmeňovaných na Deň masmédií 5 osobností. 
 3. Rada vyjadrila potrebu členstva v niektorej zo silných medzinárodných organizácií v oblasti masmédií.
 4. Ďalším krokom ku skvalitneniu mediálnej výchovy je ponuka z Nemecka, o ktorej informovala p. Kolková. Informovala členov rady o konkrítnych ponukách i podniknutých krokoch.
 5. Centrálnym bodom rokovania bola príprava Telemostu s Vatikánom, ktorý je plánovaný na 15. marca 2003. PCDŽ STV momentálne rokuje o podmienkach a možnostiach jeho realizácie. Jednotliví zástupcovia masmédií boli oboznámení s predpokladaným programom a bola vyjadrená prosba o kvalitnú propagáciu podujatia. SRo a Rádio Lumen prejavili záujem pripijiť sa k tomuto projektu.
 6. Hovorca KBS Marián Gavenda informoval o nových možnostiach agentúry SirEuropa.
 7. Členovia rady boli informovaní o prípravách Stredoeurópskeho katolíckeho dňa, ktorý by mal vyvrcholiť o rok v Mariazzelli.
 8. Ďalším bodom rokovania boli problémy pri programovej náplni relácie SRo Cesty. Bola vznesená požiadavka na skvalitnenie obsahu a jeho teologickú čistotu. Takisto bola vznesená požiadavka, aby v redakcii priamo pracoval, alebo aspoň úzko spolupracoval katolícky kňaz.
 9. Členovia rady boli informovaní o predbežnom návrhu plánu cesty Svätého Otca na Slovensko v septembri 2003.
 10. Na návrh J. Drobného bola prijatá výzva zhromaždenia údajov o minuloročnej činnosti ako aj vízií hlavných médií- ZVS, SRo, STV, Lux, Rádio Lumen... 
 11. Zástupcovia Rádia Lumen informovali o novom výskume návštevnosti bohoslužieb na Slovensku a ponúkli jeho výsledky ponúkli aj ostatným katolíckym médiám a inštitúciám. Zároveň požiadali o zasielanie farských časopisov, ktoré môžu propagovať v rámci vysielania. Členov rady informovali a o možnosti organizovania konferencie kresťanských rádií na Slovensku.