2003/3

V Bratislave sa v pondelok 13. októbra 2003 zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. Na zasadnutie Rady prišiel ako hosť pán Richard Rybníček, riaditeľ STV. Predseda rady mu v mene Cirkvi poďakoval za prípravu a priebeh vysielania z návštevy Svätého Otca. Riaditeľ STV následne informoval členov rady o aktuálnej situácii v STV. Najdôležitejším bodom rokovania bola nová programová štruktúra STV. Vyplynulo z nej, že výroba PCDŽ sa radikálne zredukovala na pol hodiny týždenne a 12 svätých omší. Riaditeľ tento krok odôvodnil stále nevyriešeným problémom so zadĺžením. Členovia rady však vyjadrili i napriek tomu nespokojnosť s podielom náboženského vysielania, ktoré by malo podľa medzinárodného úzusu dosahovať minimálne 2 percentá celkového vysielania. Členovia rady predniesli takisto návrh, aby neboli do programu zaraďované záznamy katolíckych svätých omší, ale aby sa s takto ušetrenými prostriedkami vyrobili iné formáty náboženských relácií. Riaditeľ STV prisľúbil riešenie vzniknutého problému v spolupráci so šéfmanagerom PCDŽ, ktorého bude takisto pravidelne príjmať i pred každým zasadaním Rady.
  2. Následne sa členovia Rady venovali prerozdeleniu prostriedkov z celoslovenskej zbierky na masmédiá.