2005/1

V Bratislave sa vo piatok 21. januára zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1.  Hovorca KBS Marián Gavenda zároveň informoval o svojej kandidatúre za člena Rady STV.
  2. Tajomník rady Jozef Kováčik informoval o stretnutí hovorcov biskupských úradov, ktoré sa uskutočnilo v januári v Marianke.
  3. Členovia rady boli oboznámení riaditeľom TKKBS o prebudovavávaní internetových stránok RCC
  4. Rada si vypočula aj správu o stave náboženského vysielania v STV. Marián Gavenda pripraví do najbližšieho zasadania kritériá pre hodnotenie koncepcie vedúcich redakcií náboženského vysielania vo verejnoprávnych médiách.
  5. Členovia rady sa stotožnili s názorom predsedu rady Mons. Sokola, že sväté omše nie sú prioritou pre náboženské vysielanie. Tou sú magazínové formáty a dokumenty. Sväté omše by mali byť vysielané iba z najvýznamnejších podujatí a pri príležitosti veľkých sviatkov.
  6. Členovia rady podajú svoje návrhy na členov Televíznej, Rozhlasovej a Licenčnej Rady.
  7. Hlavným bodom rokovania bolo posúdenie mediálnych projektov a rozdelenie prostriedkov zo zbierky na masmédiá za rok 2004.