2005/2

V Bratislave sa v pondelok 20. júna zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. Tajomník rady Jozef Kováčik informoval o spôsobe schvaľovania a napĺňania mediálnych projektov za rok 2004. Zároveň informoval o zmene, podľa ktorej si biskupi vyžiadali predvýberové právo na projekty vo vlastnej diecéze. Rada rozhodla o vypísaní novej súťaže za rok 2005.
  2. Členovia rady boli oboznámení riaditeľom TKKBS a webmastrom KBS Petrom Zimenom o prebudovaní internetových stránok KBS. Zároveň informovali o stretnutí  o ineternete v Ríme, ktorý organizovala CCEE.
  3. Juraj Drobný z Lux Communikations oboznámil členov Rady s projektom digitalizácie Slovenska a možnostiach Katolíckej Cirkvi. Neformálne zatiaľ pracuje štúdijná skupina, ktorá hľadá spôsob, ako tento trend využiť. Tajomík Rady zaslal Arcibiksupovi Foleymu do Vatikánu popis situácie na Slovensku. Ten prisľúbil otvoriť tento problém na najbližšom zasadaní Katolíckych televízií v Madride. Rada požiadala Juraja Drobného s Jozefom Kováčikom, aby nadviazali kontakt s Ružomberskou univerzitou ohľadom spolupráce v danej oblasti.
  4. Tajomník rady informoval o zámere stretnúť sa so zodpovednou pracovníčkou v NRSR ohľadom členov Rád. Následne vypracuje kalendár, podľa ktorého sa bude orientovať pri podávaní žiadostí na nových členov rád.
  5. Juraj Spuchľák predniesol pripomienky k etike a metódam, ktoré dnes médiá vo či cirkvi na Slovensku uplatňujú. Vyzval taktiež k aktívnej snahe o umiestňovanie vlastných tém do médií.
  6. Karol Orbán upozornil na novú reality show, ktorú chystá televízia JOJ. Materiály poskytne tajomníkovi rady.
  7. Členovia Rady sa zaoberali aj návrhom usporiadať spoločný seminár, ktorý by sa zaoberal katolíckymi médiami a náboženským vysielaním vo verejnoprávnych médiách. Seminár by sa mal usporiadať pod hlavičkou KBS. O termíne a spôsobe prevedenia sa bude rokovať. Jednotliví členovia Rady podajú svoje návrhy na hodnotiteľov.