2005/3

 

V Bratislave sa v pondelok 24. októbra zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. Novým riaditeľom Rádia Lumen sa stal Juraj Spuchľák, ktorý o zmenách vo vedení rádia informoval prítomných členov rady.
  2. Tajomník rady Jozef Kováčik informoval o zmenách vo vedení Lux communications a jeho ďalšom smerovaní.
  3. Marián Gavenda informoval o  stretnutí so zodpovednou pracovníčkou v NRSR ohľadom členov Rád. Členovia rady si dali za prioritu venovať sa výberu vhodných kandidátov do jednotlivých rád. Je potrebné vyberať kandidátov, ktorí budú mať potrebu širšieho politického spektra.
  4. Členovia rady boli oboznámení s návrhom programovej štruktúry Náboženského vysielania STV. Tajomník bude informovať riaditeľa STV o požiadavkách KBS na prenosy sv. omší pre rok 2006. KBS bude v prípade vysielania programu Octava Dies participovať honorárom za preklad a naberanie programu z Vatikánu. Zostáva preto v platnosti rozhodnutie Rady ohľadom projektu na rok 2005, na ktorý bolo vyčlenených 50 000 Sk.
  5. Marián Gavenda prízvukoval, že náboženské vysielanie v STV sa musí riadiť aj princípmi obsiahnutými v Zmluve medzi Svätou Stolicou a SR.
  6. Juraj Spuchľák vyzval k diskusii o motivácii bohoslovcov a kňazov pre mediálne a kultúrne problémy.
  7. Rada po zvážení všetkých kritérií rozhodla o rozdelení prostriedkov zo zbierky na masmédiá za rok 2005. 
  8. Juraj Spuchľák navrhol, aby v budúcnosti boli uprednostňované projekty, ktoré predložia v spolupráci viaceré kresťanské médiá.
  9. Tajomník rady informoval o pripravovanom stretnutí hovorcov diecéz, ktoré sa uskutoční v decembri na Donovaloch.