2006/1

V Bratislave sa v stredu 22. marca zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. Tajomník rady Jozef Kováčik informoval o kandidatúrach KBS do Rozhlasovej rady a Rady STV. V prvom prípade sa podarilo presadiť vlastného kandidáta. Stal sa ním pán František Balún. V prípade Rady STV parlament neprejavil ochotu doplniť radu a nezvolil nikoho. Členovia Rady podporili možnosť podporiť v prípadnom ďalšom kole kandidátku KDH.
  2. Marián Gavenda informoval o  stretnutí s vedením redakcie Náboženského vysielania STV. Vyjadril zásadnú nespokojnosť s výberom hostí ako aj so spracovávaním tém, najmä v relácii Sféry dôverné. STV takisto nereagovala na list KBS, v ktorom ju žiadala o konzultácie v prípade prenosov svätých omší. Hovorca pripraví list pre predsedu rady, ktorý na dané skutočnosti STV upovedomí.
  3. Tajomník rady spolu s hovorcom informovali o potrebe vytvorenia zoznamu stálych kazateľov pre sv. omše vysielané prostredníctvom RSO. Takisto informovali o potrebách zmien v Redakcii náboženského vysielania.
  4. Tajomník rady informoval o pripravovaných krokoch spojených s mediálnou prezentáciou filmu Da Vinciho kód. KBS bude v spolupráci s odborníkmi iniciovať diskusné relácie v médiách a pastoračných centrách.
  5. Jozef Kováčik informoval aj o zámere vytvorenia nového televízneho formátu s pracovným názvom „Univerzita TV“, ktorý by vyrábali zástupcovia Vysokých škôl, SAV a KBS.
  6. Tohtoročný deň masmédií si pripomenieme organizovaním „mediálneho veľtrhu“ hnutí a organizácií, ktorý sa uskutoční v nedeľu 21. mája v UPC v Bratislave. Zároveň rada vyhlási verejnú súťaž na získanie prostriedkov z celoslovenskej  zbierky na médiá.
  7. Tajomník rady informoval o skúsenostiach s vyslaním novinárov na cirkevné akcie. Do Valencie na Svetové stretnutie rodín pocestujú na náklady Rady- z rezervy prostriedkov zbierky 3 kresťanskí novinári.
  1. Dôležitým bodom rokovania boli informácie o spolupráci s českou digitálnou televíziou TV NOE, ktorú schválila KBS. Televízii bude prostredníctvom KBS dodávaný pravidelný program v slovenčine.
  2. Juraj Spuchľák informoval o tohtoročnej púti Rádia Lumen do Krakova, ktorej sa zúčastnia aj otcovia biskupi Baláž a Babjak. Rádio Lumen bude prostredníctvom vyslaného redaktora monitorovať aj návštevu pápeža Benedikta XVI. v Poľsku. Riaditeľ informoval o vymenovaní nového programového riaditeľa, ktorým sa stal Peter Holbička. Zároveň predstavil plán budovania nových vysielačov Rádia Lumen v Trnave, Rožňave a Malackách.