2006/2

V Bratislave sa v pondelok 4. septembra zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. Novou členkou rady  za diecézu Banská Bystrica sa stala Zuzana Juhaniaková. Zároveň bola menovaná za prvú hovorkyňu diecézy. Informovala o založení a činnosti Strediska pre mediálnu politiku diecézy.
  2. Riaditeľ Rádia Lumen Juraj Spuchľák informoval o zmenách v programovej štruktúre a obsadení postov v rádiu. Predstavil aj plán finančnej podpory rádia pre budúce obdobie.
  3. O rokovaní s novým vedením RSO informoval hovorca KBS Marián Gavenda. Rada súhlasila s postupom v otázkach rokovania o personálnych otázkach Redakcie náboženského vysielania RSO.
  4. Tajomník Rady Jozef Kováčik spolu s hovorcom KBS informovali o vývoji situácie ohľadom rady STV, ako aj o rokovaní so zástupcami NR SR, ako aj o prípravách nového mediálneho zákona a zákona o digitalizácii.
  5. Obaja takisto zhodnotili pravidelné stretnutie hovorcov a riaditeľov tlačových kancelárií biskupských konferencií z Európy, ktoré sa konalo toho roku v Írsku.
  6. Jozef Kováčik informoval o mediálnom pôsobení počas Stretnutia rodín vo Valencii. Ako správna sa ukázala stratégia prítomnosti minimálne dvoch mediálnych pracovníkov vyslaných priamo KBS.
  7. Tajomník rady informoval o návšteve riaditeľov TV NOE a Rádia Proglas u arcibiskupa Sokola. Zároveň predstavil nové programy TV LUX, ktoré bude pripravovať od jesene pre TV NOE.
  8. Nosnou časťou bolo rokovanie o mediálnych projektoch, ktoré budú podporené z prostriedkov zbierky na Katolícke médiá, ktorá sa na Slovensku koná pravidelne 7. veľkonočnú nedeľu. Schválený zoznam projektov bude začiatkom októbra na Plenárnom zasadaní KBS predložený biskupom na definitívne schválenie.