2007/1

V Bratislave sa v stredu 19. septembra zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. O rokovaniach a ich výsledkoch s vedením RSO a STV informoval tajomník rady J. Kováčik. B. Bukovský priblížil aktuálnu situáciu v náboženskej redakcii STV.
  2. Riaditeľ TV LUX informoval o ďalšom smerovaní a vízii televízie po vývoji vzťahov s TV NOE. Informoval aj o aktivite otcov biskupov v tejto oblasti.
  3. J. Kováčik zhodnotil pravidelné stretnutie hovorcov a riaditeľov tlačových kancelárií biskupských konferencií z Európy, ktoré sa konalo toho roku v Rumunsku. Poukázal na potrebu informovanosti zo stany Vatikánu, najmä v oblasti dôležitých dokumentov.
  4. Juraj Spuchľák poďakoval za spoluprácu vyplývajúcu z deklarácie o vzájomnej spolupráci medzi Rádiom Lumen, TK KBS, Katolíckymi novinami a TV LUX. Zároveň upozornil na neobjektívnosť správ o Cirkvi z agentúry Reuters. Poukázal aj na neochotu a strach mnohých zástupcov cirkevných inštitúcií vystupovať v médiách.
  5. Nosnou časťou bolo rokovanie o mediálnych projektoch, ktoré budú podporené z prostriedkov zbierky na Katolícke médiá, ktorá sa na Slovensku koná pravidelne 7. veľkonočnú nedeľu. Schválený zoznam projektov bude začiatkom októbra na Plenárnom zasadaní KBS predložený biskupom na definitívne schválenie. Schválený zoznam projektov je v prílohe zápisnice.