2008/1

V Bratislave sa v pondelok 9. júna zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. RPSKP sa strela po prvýkrát pod vedením svojho nového predsedu, ktorým sa stal bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Arcibiskup vyjadril potešenie zo spolupráce so zástupcami diecéz a katolíckych médií. Vyjadril radosť s existujúcich diecéznych mediálnych centier a práce hovorcov. Dôsledkom ich činnosti je skvalitnená komunikácia tak voči spoločnosti, ako aj dovnútra Cirkvi.
  2. Členstvo v Rade bude upravené nasledovne: Každá z diecéz bude mať v rade jedného člena. Jeho členstvo nebude kumulovateľné s iným členstvom. Kumulovanosť je možná v skupine členstva, ktoré je menované ex offo: hovorca KBS, riaditeľ TK KBS, šéfredaktor KN, riaditeľ Rádia Lumen, riaditeľ TV LUX.
  3. Predseda RPSKP navštívi v najbližšom období redakcie všetkých väčších katolíckych médií, aby sa oboznámil s ich činnosťou a osobne povzbudil ich zamestnancov v ich práci. Takisto prejavil ochotu a potrebu stretnutia s riaditeľmi verejnoprávnych médií.
  4.  Rada si vypočula aj informácie o činnosti TV LUX e jej vízie do budúcnosti.
  5. Zástupcovia televíznej rady TV LUX vysvetlili aj vzťah k TV NOE.
  6. Hosťami stretnutia boli aj predstavitelia Network Slovakia, ktorí informovali o svojej  činnosti. V spolupráci s RPSKP plánujú zorganizovať pracovný seminár o katolíckych médiách. Za koordinátora prípravných prác konferencier za RPSKP bol menovaný tajomník Rady Jozef Kováčik.
  7. Juraj Spuchľák vyjadril potrebu duchovnej podpory pre pracovníkov v médiách.  Prezentoval takisto potrebu kvalitnejšej informovanosti z Cirkvi smerom do spoločnosti. Ako príklad uviedol charitatívne diela.
  8. Členovia Rady vyjadrili potrebu byť pravidelne informovaní o činnosti katolíckych médií. Takisto vyjadrili podporu návrhu, aby sa stretnutie Rady konalo raz do roka v neformálnejšom prostredí, čo by podporilo osobné i profesionálne vzťahy.