2008/2

V Bratislave sa v pondelok 22. septembra zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. Predseda Rady arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský informoval členov rady o návštevách vedenia Verejnoprávnych médií. Požiadal zároveň členov rady, aby pripravili zoznamy odborníkov za jednotlivé diecézy, ktorí budú schopní zastupovať Katolícku cirkev v špecializovaných oblastiach vo vysielaní médií.
  2. Riaditeľ TV LUX Marek Poláček informoval o podpísaní zmlúv medzi KBS, SDB a Lux communication ohľadom TV LUX a z toho vyplývajúcich zmien. Spolu s členom Televíznej rady za KBS Jozefom Kováčikom ozrejmili aj postoj KBS a TV LUX voči TV NOE.
  3. Členovia rady sa zaoberali rozdelením prostriedkov zo zbierky na katolícke masmédiá za rok 2008. Návrh je súčasťou prílohy zápisnice. Definitívne schválenie projektov podlieha Plénu KBS v októbri.
  4. Juraj Spuchľák vyjadril potrebu priameho a včasného informovania o programe biskupov. Tento program by mali dodávať hovorcovia včas a aktualizovaný.