2009/1

V Čičmanoch sa v utorok 17. februára zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

  1. Predseda Rady arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský informoval členov rady o pokračujúcich rokovaniach s predstaviteľmi Verejnoprávnych médií. S vedením RSO sa dohodli na monitorovaní náboženského vysielania a na následnom hodnotiacom stretnutí, ktoré by sa malo uskutočniť koncom marca.
  2. Zástupcovia najväčších katolíckych médií sa zhodli, že je potrebné vybudovať on-line zoznamy odborníkov za rôzne oblasti, ktorí budú schopní zastupovať Katolícku cirkev v špecializovaných oblastiach vo vysielaní médií.
  3. Členovia rady taktiež rozhodli o konaní prvej púte katolíckych médií, ktorá sa uskutoční 23. mája v Trnave. Táto púť by sa mala konať každoročne z príležitosti dňa masmédií, ktorý sa slávi na 7. Veľkonočnú nedeľu. Miesto stretnutia pracovníkov katolíckych médií sa bude každoročne meniť, ich cieľom budú Mariánske púte miesta na Slovensku.
  4. Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky /RPSKP/ bude od budúceho roku v spolupráci s uznávanými autoritami oceňovať novinárov a pracovníkov masmédií za prínos v mediálnej oblasti. Do 15. marca zašlú členovia rady návrh na pomenovanie ocenenia, ako aj na autority, ktoré by mali o ocenení spolurozhodovať. Členovia rady sa zhodli, že každoročne by mali byť udelené 3 ceny bez kategorizácie.
  5. V rámci zasadania RPSKP informoval jej predseda o stretnutí s predstaviteľmi katolíckych časopisov s celoslovenskou pôsobnosťou a konkrétnych podnetoch, ktoré zo stretnutia vzišli.