2009/2

V Bratislave sa v utorok 8. septembra zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

1. Členovia RPSKP sa rozhodli sa zriadiť Cenu Andreja Radlinského, ktorá bude každoročne udeľovaná 3 žurnalistom z printových a elektronických médií za ich svedectvo a profesionálny prístup v oblasti masmédií. Okrem morálneho ocenenia bude rada udeľovať laureátom i finančné ohodnotenie vo výške 1000 EUR. Schválený štatút je v prílohe zápisnice.

2. Členovia RPSKP KBS zhodnotili i konanie 1. Mediálnej púte, ktorá sa uskutočnila tento rok v máji v Trnave. 2. ročník sa uskutoční 15. mája 2010 v Banskej Bystrici. V budúcnosti sa bude konať toto podujatie ako púť po katedrálnych chrámoch jednotlivých diecéz. Cieľom bude stretnutie s divákmi, poslucháčmi a čitateľmi katolíckych médií, vzájomné stretnutie pracovníkov týchto médií a propagácia na verejnosti.

3. Medzi bodmi programu bolo zaradené i predstavenie databázy odborníkov a zaujímavých hostí, ktorú budú navzájom zdieľať 4 najväčšie katolícke médiá- Katolícke noviny, Rádio Lumen, TV LUX a TK KBS. Databáza je ďalším krokom na skvalitnení ich vzájomnej spolupráce.

4. Dôležitým bodom rokovania bolo vyhodnotenie mediálnych projektov na rok 2009. Členovia rady sa rozhodli ponechať kľúč delenia na pomere 3:1,5:1,5 medzi TV LUX, Rádio Lumen a ostatné projekty. Z celkovej sumy bolo odpočítaných 3000 EUR na ocenenie pre žurnalistov v rámci Ceny Andreja Radlinského. Zároveň boli v súvise s prechodom na EURO upravené maximálne sumy vo výške 7000 EUR pre veľké a 2000 EUR pre malé projekty. Zoznam podporených projektov z mediálnej zbierky bude zverejnený po zasadaní pléna KBS koncom októbra. Zoznam návrhu schválených projektov, ktorý bude predložený plénu KBS je v prílohe.

5. Branislav Bukovský navrhol, aby sa dával väčší dôraz na mediálnu výchovu vo vysielaní a publikovaní v katolíckych médiách.

6. Členovia rady boli oboznámení i s prehlbujúcou sa spoluprácou medzi jednotlivými katolíckymi médiami pri tvorbe programov.