2010/1

V Čičmanoch sa v pondelok 1. februára zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

Členovia RPSKP posúdili nominácie na Cenu A. Radlinského. Z 22 navrhnutých boli na ocenenie schválení o. Juraj Torok, Zuzana Artimová z Katolíckych novín a Martina Ruttkayová s Františkom Múčkom za kauzu Františkánov.  Ocenenie bude odovzdané počas mediálnej púte v Banskej Bystrici.

Ďalším bodom programu bola príprava Mediálnej púte 2010, ktorá sa uskutoční 15. mája v Banskej Bystrici. Súčasťou programu bude volejbalový turnaj o Mediálny pohár. Tento rok bude turnaj otvorený všetkým katolíckym médiám, ktoré prejavia záujem o účasť. V programe nebudú chýbať koncert pre mládež a prednáška na tému Katolícke médiá- šíritelia kultúry. Počas slávnostného programu budú po prvýkrát za svoju prácu ocnení novinári. Vyvrcholením púte bude slávnostná svätá omša v katederále v Banskej Bystrici.

Jozef Kováčik zdôraznil potrebu napĺňania a aktualizácie Databázy odborníkov pre katolícke média zodpovednými pracovníkmi.

Členovia rady sa zaoberali aj prezentovaním tém a udalostí Roku kresťanskej kultúry v Katolíckych médiách. Na internete sa nachádza kalendár podujatí v rámci RKK.

Redakcia Slovo prejavila záujem stať sa súčasťou mediálnej dohody medzi KN, Rádiom Lumen, TV LUX a TK KBS. Oficiálne by sa tak mohlo stať na najbližšej Mediálnej púti.