2010/2

V Bratislave sa v pondelok 28. júna zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“ pri KBS.

1. Členovia RPSKP zhodnotili I. ročník udeľovania Ceny Andreja Radlinského. Udeľovanie ceny a jej laureáti našlo pozitívny ohlas u odbornej i laickej verejnosti. RPSKP sa zhodla, že je potrebné v tejto aktivite pokračovať.

2. Členovia RPSKP KBS zhodnotili i konanie 2. Mediálnej púte, ktorá sa uskutočnila tento rok v máji v Banskej Bystrici.  Po dlhšej diskusii, v ktorej sa hodnotili pozitíva a negatíva spojené s organizovaním púte sa dohodli, že budúci ročník sa uskutoční ako súčasť púte v Šaštíne 11. a 12. júna 2011.

3. Tajomník RPSKP informoval členov o aktuálnom stave zbierky na masmédiá a predkladaní nových projektov. Zároveň informoval o priebežnom vyhodnocovaní projektov z minuloročnej zbierky na katolícke masmédiá.