2010/3

V Bratislave sa v pondelok 20. septembra zišla na svojom riadnom zasadnutí „Rada pre spoločenské oznamovacie prostriedky“  KBS.

1. Členovia RPSKP privítali medzi sebou novú členku rady za Trnavskú arcidiecézu Margitu Vanovčanovú. Predseda rady jej odovzdal menovací dekrét.

2. Hlavným bodom rokovania bolo posudzovanie mediálnych projektov, ktoré sa uchádzali o získanie podpory zo sumy vyzbieranej počas tzv. „Mediálnej nedele“ v katolíckych kostoloch na Slovensku. Celkovo sa prerozdelí 188 172 EUR. Projekty definitívne schváli Plenárne zasadanie Konferencie biskupov Slovenska na svojom októbrovom zasadaní. Následne budú výsledky zverejnené.

3. Rada sa zaoberala i vypísaním nominácií na Cenu Andreja Radlinského, ktorú udelia počas Mediálnej púte v Šaštíne v júni 2011. Ide už o druhý ročník oceňovania novinárov a mediálnych pracovníkov. Nominácie bude možné podávať do konca kalendárneho roku.

4. Členovia RPSKP boli informovaní aj o pripravovanom pravidelnom stretnutí hovorcov diecéz, ktoré by sa malo uskutočniť začiatkom februára.

5. Riaditelia TV LUX a Rádia Lumen informovali o najbližších plánoch vo vysielaní svojich médií.