2011/1

Bratislava, 7. marca- Na svojom pravidelnom zasadaní sa v Bratislave pod vedením svojho predsedu, arcibiskupa Stanislava Zvolenského stretli členovia Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky.
Spoločne posúdili návrhy kandidátov na zisk Ceny Andreja Radlinského za rok 2011. Konferencia biskupov Slovenska i tento rok ocení prácu 3 novinárov a mediálnych pracovníkov za ich prínos v profesionálnej práci. Ceny budú odovzdané počas púte katolíckych médií, ktorá sa uskutoční v rámci tradičnej Svätodušnej púte do Šaštína 11. júna.
Členovia RPSKP KBS sa venovali aj príprave programu púte katolíckych médií a informáciám ohľadom novovzniknutej Rady RTVS, v ktorej je členom kandidát KBS Vladimír Slovák.
Hovorca KBS prezentoval kroky spojené s informačnou kampaňou Katolíckej cirkvi pred sčítaním obyvateľov, ktoré sa uskutoční na Slovensku a v celej Európskej únii 21. mája 2011. 
Členovia RPSKP KBS si vypočuli aj správy o aktuálnom dianí v jednotlivých katolíckych médiách a o snahe agentúry SIR otvoriť na Slovensku svoju kanceláriu pre Strednú a Východnú Európu.
S osobitnou pozornosťou médií sa stretne blahorečenie Jána Pavla II. Jednotliví zástupcovia diecéz sa budú snažiť napomáhať médiám pri informovaní o tejto udalosti. Viaceré médiá sa chystajú o tejto skutočnosti informovať naživo i priamo z Vatikánu.