2011/2

Bratislava 10. októbra- V Bratislave sa zišli členovia Rady pre spoločenské komunikačné prostriedky Konferencie biskupov Slovenska (KBS). Nosným bodom rokovania bola diskusia o mediálnych projektoch, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu zo zbierky na katolícke médiá. Na Slovensku sa táto zbierka koná pravidelne na siedmu veľkonočnú nedeľu. O projektoch, ktoré odporučili, rozhodnú biskupi na plenárnom zasadnutí KBS, ktoré sa uskutoční koncom októbra na Donovaloch. 

Rada rozhodla o vypísaní nominácii novinárov a mediálnych pracovníkov na Cenu Andreja Radlinského. Zámerom ocenenia, ktoré udelí už po tretíkrát, je vyjadriť vďaku Katolíckej cirkvi na Slovensku ľuďom, ktorí sa význačným spôsobom zaslúžili o rozvoj kresťanských masmédií, alebo svojimi dielami, či svojou činnosťou pravdivo a v duchu kresťanskej viery pôsobili v oblasti masmédií. Cieľom ocenenia je povzbudiť pracovníkov do ďalšej tvorivej mediálnej práce a prehĺbiť vzťahy medzi Cirkvou a tvorivými pracovníkmi v oblasti masmédií

Rada pre spoločenské komunikačné prostriedky KBS udelí ocenenie laureátom počas Dňa katolíckych médií. Uskutoční sa v sobotu, 19. mája 2012 na Kapitulskej ulici v Bratislave, kde momentálne sídli väčšina katolíckych médií. V programe nebude chýbať deň otvorených dverí v týchto médiách, slávnostná svätá omša v Katedrále sv. Martina a slávnostné odovzdanie Ceny Andreja Radlinského. Želaním organizátorov je, aby sa na tomto stretnutí mohli zúčastniť viaceré katolícke médiá vrátane farských. 

Členovia Rady sa dnes venovali aj zmenám štatútov rád a komisií KBS. Najpodstatnejšou zmenou, ktorú zobrali na vedomie, je obmedzenie doby platnosti dekrétu členov rady na tri roky, po ktorých môže byť členstvo obnovené. Doteraz bolo toto členstvo stanovené až do odvolania. Medzi bodmi rokovaia Rady bola aj príprava na vytvorenie partikulárnych noriem Konferencie biskupov Slovenska na základe Kódexu Kánonického práva, ako napríklad vystupovanie klerikov v médiách.