2012/1

Bratislava, 14. marca– Na svojom pravidelnom zasadaní sa v Bratislave pod vedením svojho predsedu, bratislavského arcibiskupa a metropolitu Mons. Stanislava Zvolenského stretli členovia Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky (RPSKP KBS).

Spoločne posúdili návrhy kandidátov na získanie Ceny Andreja Radlinského za rok 2012. Konferencia biskupov Slovenska i tento rok ocení prácu 3 novinárov a mediálnych pracovníkov za ich prínos v profesionálnej práci. Ceny budú odovzdané počas púte katolíckych médií, ktorá sa uskutoční v Bratislave 19. mája 2012. Členovia RPSKP KBS sa venovali aj príprave programu púte katolíckych médií. 

Zároveň sa oboznámili s návrhom materiálu pre vypracovanie partikulárnych noriem KBS pre oblasť masmédií. Materiálom sa budú podrobne zaoberať na naledujúcom zasadaní.

RPSKP KBS rozhodla o vypísaní tradičnej súťaže na získanie podpory pre mediálne granty zo zbierky na katolícke médiá, ktorá sa uskutoční na 7. Veľkonočnú nedeľu vo všetkých farnostiach na území Slovenska. Výzva bude zverejnená prostredníctvom katolíckych médií. 

Členovia rady si vypočuli informáciu o zmenách v programovej štruktúre RTVS, najmä zmenách v súvislosti s vysielaním prenosov svätých omší. 

Tajomník rady informoval prítomných o pozitívnej odpovedi riaditeľa Vatikánskeho rozhlasu p. Federica Lombardiho vo veci poskytnutia archívneho materiálu a predmetov Rádia Vatikán pre účely Múzea totality, ktoré by malo vzniknúť v priestoroch K4 na Kapitulskej ulici v Bratislave v gescii Lux communication.