2012/2

Bratislava 25. septembra- Členovia Rady pre spoločenského komunikačné prostriedky (RPSKP) Konferencie biskupov Slovenska (KBS) sa zišli v Bratislave. Nosným bodom rokovania bola diskusia o mediálnych projektoch, ktoré sa uchádzajú o finančnú podporu zo zbierky na katolícke médiá. Na Slovensku sa táto zbierka koná pravidelne na 7. veľkonočnú nedeľu. O projektoch, ktoré odporučili, rozhodnú biskupi na plenárnom zasadnutí KBS, ktoré sa uskutoční začiatkom novembra na Donovaloch. 

Rada rozhodla o vypísaní nominácii novinárov a mediálnych pracovníkov na Cenu Andreja Radlinského pre rok 2013. Zámerom ocenenia, ktoré udelí už po štvrýkrát, je vyjadriť vďaku Katolíckej cirkvi na Slovensku ľuďom, ktorí sa význačným spôsobom zaslúžili o rozvoj kresťanských masmédií, alebo svojimi dielami, či svojou činnosťou pravdivo a v duchu kresťanskej viery pôsobili v oblasti masmédií. Cieľom ocenenia je povzbudiť pracovníkov do ďalšej tvorivej mediálnej práce a prehĺbiť vzťahy medzi Cirkvou a tvorivými pracovníkmi v oblasti masmédií. 

Medzi bodmi rokovania bola aj príprava na vytvorenie partikulárnych noriem Konferencie biskupov Slovenska o vystupovaní klerikov v médiách. Členovia Rady si vypočuli i správu o príprave Púte katolíckych médií do Svätej zemi v Roku viery. Tá sa uskutoční v dňoch 8. až 13. apríla 2013 pod vedením predsedu Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky Mons. Stanislava Zvolenského. Bude otvorená pre všetkých divákov, poslucháčov a čitateľov katolíckych médií.