2013/1

Bratislava 12. februára- Na svojom pravidelnom zasadaní sa v Bratislave pod vedením svojho predsedu, arcibiskupa Stanislava Zvolenského stretli členovia Rady KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky.

Spoločne posúdili návrhy kandidátov na zisk Ceny Andreja Radlinského za rok 2013. Konferencia biskupov Slovenska i tento rok ocení prácu 3 novinárov a mediálnych pracovníkov za ich prínos v profesionálnej práci. Ceny budú odovzdané počas púte katolíckych médií, ktorá sa uskutoční v Bratislave 11. mája 2013.

Členovia RPSKP KBS sa venovali aj príprave programu púte katolíckych médií. Jej súčasťou bude program „otvorených dverí TV LUX“ a súťaž pre farské časopisy, ktorú organizuje OZ Domov Kežmarok s RPSKP KBS. Vo večerných hodinách sa v katedrále sv. Martina v Bratislave uskutoční slávnostné odovzdávanie ocenení Andreja Radlinského.
Katolícke médiá okrem iného organizujú v apríli aj púť do Svätej Zeme.

Členia rady sa oboznámili s návrhom materiálu pre vypracovanie partikulárnych noriem KBS pre oblasť masmédií. Materiálom sa budú zaoberať na svojom plenárnom zasadaní členovia KBS.

RPSKP KBS rozhodla o vypísaní tradičnej súťaže na zisk podpory pre mediálne granty zo zbierky na katolícke médiá, ktorá sa uskutoční na 7. Veľkonočnú nedeľu vo všetkých farnostiach na území Slovenska.