2013/2

Bratislava 1. októbra- Na svojom pravidelnom zasadaní sa v Bratislave v utorok pod vedením predsedu Mons. Stanislava Zvolenského zišla Rada KBS pre spoločenské komunikačné prostriedky. 

Na programe rokovania bolo zhodnotenie mediálnej púte 2013 a návrhy na rok 2014. Mediálna púť spojená s odovzdávaním ocenenia pre žurnalistov Cena Andreja Radlinského sa uskutoční v sobotu 31. mája 2014 v Bratislave.

Rada zároveň rozhodla o otvorení nominácií na Cenu Andreja Radlinského. Nominácie bude môcť verejnosť podávať do 28. februára. Následne ich posúdia členovia Rady pre spoločenské komunikčné prostriedky KBS a odborní garanti.

Členovia rady sa venovali aj hodnoteniu a posudzovaniu mediálnych projektov. Úspešní uchádzači budú podporení z tradičnej zbierky na katolícke médiá, ktorá sa koná na 7. Veľkonočnú nedeľu v katolíckych farnostiach. Výsledky budú zverejnené po zasadaní pléna KBS koncom októbra. 

Členovia rady sa oboznámili aj s návrhom na mediálnu stratégiu ohľadom komunikácie rodinných hodnôt. Tejto problematike sa budú venovať i naďalej. Výsledkom bude pomoc v komunikácii osobám zodpovedným za témy spojené s rodinou a ochranou života.